MAKROLAB-UNTP
CLOC - Tammakari
Vision
Phases
Faq
Reports
archives
People
Contact
projekt atol
Support
Svninfo

search:

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

2003::: : :

V Makrolabu - Territory 2003 bodo delovale sledeče, vendar ne samo te skupine, posamezinki in inciative:
- LJUDMILA (Ljubljana Digital Media Lab) – projekt portalov, baz podatkov, mikrovalovih linkov ter slovenske verzije Linuxa
- UNIVERSITE TANGENTE (utangente.free.fr) – projekt avtomatičnega mapiranja iz baz podatkov ter nelinearnih referenčnih podatkovnih skupin
- BRIAN SPRINGER – projekta zaradi narave dela ne objavljamo
- ASSESORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, VENEZIA in UNIVERSITA DI VENEZIA v koordinaciji PATAGONIE ART – projekt migracij na primeru Benetk
- DOPPS – štetje ptic ter analiza populacije in vzorcev
- PACT SYSTEMS – network centric warfare research
- UCSB UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA– summer session program July 14-August 2
- PREPCOM MAKROLAB – world summit on information society sestanek taktične koordinacijske skupine
- WORLD-INFORMATION.ORG – projekta zaradi narave dela ne objavljamo
- POLITEHNIKA NOVA GORICA – ekološki projekti in trajnostna arhitektura

top

| MLAB LIVE | SYSAR | RSRCH | MATRIX | CREWS |